Hotel

Hotel

Zbuduj z Nami stabilny długofalowy biznes gościnny.

Dobry Konsulting powstał z myślą kompleksowej obsługi inwestycji hotelowych w Polsce zarówno dla planowanych, a także dla już istniejących hoteli niezależnych jak i sieciowych. Kompleksowość poszerzona jest również o działania w zakresie usług towarzyszących działalności hotelowej m.in. spa, centra wystawienniczo-kongresowe, konferencyjne rozwiązania inwestycyjne oraz część dotyczącą zaspokojenia potrzeb żywieniowych dla gości hotelu.

Przykładowe usługi dla obiektów hotelowych

Planowanie inwestycji - Hotel

Projekt planowania inwestycji w obiekt hotelowy oparty jest o działania projektowe, analityczne, doradcze w zakresie zbudowania projektu inwestycji opartego na metodologii S.M.A.R.T. 

Doradztwo inwestycyjne - Hotel

Jeżeli już zaprojektowałeś ośrodek, a potrzebujesz wsparcia specjalistów pry jego realizacji chętnie wesprzemy inwestycję swoim doświadczeniem i wiedzą w zakresie tworzenia rentownych i nowatorskich projektów inwestycyjnych obiektów hotelowych.

Analiza finansowa przedsiębiorstwa (Dla Inwestora/Banku/Dotacji UE) - Hotel

Analiza finansowa, obok analizy techniczno-ekonomicznej, jest jednym z głównych elementów analizy ekonomicznej stanowiącej podstawę do pełnego zdiagnozowania sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa. Wykonywana jest na podstawie danych księgowych zbieranych w konkretnym roku obrotowym, gdzie owe dane zostają porównane, ocenione, a następnie zinterpretowane zgodnie ze standardami analitycznymi oraz wybranymi modelami. Interpretacja analizy powinna wskazywać obecny stan finansowy przedsiębiorstwa, a także szanse i zagrożenia płynące z podejmowanych do tej pory działań biznesowych.

Analiza biznesowa w oparciu o otoczenie - Hotel

Analiza działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, polega na wykrywaniu struktury zjawisk i procesów występujących w jego działalności, ustalaniu ich wewnętrznych i zewnętrznych powiązań, ustalaniu wielkości i przyczyn odchyleń stanów zaobserwowanych od postulowanych, a także na projektowaniu działań korekcyjnych, zmierzających do ekonomicznie racjonalnego ukształtowania stanu zjawisk i przebiegu procesów.

Uzgodnienie spójności założeń projektu budowlanego planowanej inwestycji - Hotel

Uzgodnienie spójności założeń projektu budowlanego planowanej inwestycji – opcjonalnie jeśli przewidywana jest rozbudowa lub przebudowa elementów kompleksu.

Biznesplan - Hotel

Przy planowaniu nowej, zwłaszcza dużej inwestycji w działalność, niejednokrotnie konieczne będzie sporządzenie biznesplanu, służącego do zaprezentowania w sposób szczegółowy całego przedsięwzięcia oraz do oceny danego projektu pod względem jego przyszłej opłacalności przez potencjalnych inwestorów, skłonnych do jego dofinansowania.

Negocjacje - Hotel

Negocjacje lub renegocjacje kontraktów z dostawcami wraz z określeniem zasad współpracy w formie outsourcingu usług.

Dokumentacja - Hotel

Opracowanie wymaganych regulaminów, dokumentacji wspomagającej zapewnienie bezpieczeństwa korzystania z obiektu i wskazanie miejsc ich umieszczenia.

Strategia marketingowa przedsiębiorstwa - Hotel

Dokument będący kluczem do zrozumienia firmy i tego, jak powinna operować w różnych płaszczyznach marketingowych to właśnie strategia marketingowa.  Definiując ten dokument, mówi się o tym, że opisuje on ogólnie przedsiębiorstwo, jego bezpośrednie otoczenie biznesowe, klientów i – niejednokrotnie – plan marketingowy, który pozwoli zrealizować cele strategii marketingowej.

Księga tożsamości marki - Hotel

Dokument opracowany przy współpracy z zespołem grafików. Zawierał będzie pełną wizualizację marki przygotowana do celów patentowych znaku towarowego. Dzięki opracowaniu będzie można sprofesjonalizować wizerunek przedsiębiorstwa jako silnej marki na rynku.