Polityka jakości

POLITYKA JAKOŚCI

Cel

Misja

Wizja

Budowanie silnej marki wsparcia otoczenia biznesu, ze specjalizacją w segmencie HoReCa.

Wsparcie biznesu  w profesjonalizacji segmentu HoReCa, jako spójnej jednostki dla rozwoju turystyki krajowej.

Najwyższej jakości produkt okołoturystyczny, jako stabilny rozwój przedsiębiorczości sektora HoReCa.

Priorytetowym celem Przedsiębiorstwa Dobry Konsulting Sp. z o.o. jest stałe spełnianie wymagań Klientów poprzez świadczenie na wysokim i stabilnym poziomie jakościowym:

 • usług konsultingowych i szkoleniowych w zakresie wdrażania systemów zarządzania, kontroli produkcji oraz innych standardów i norm branżowych

oraz usług w zakresie:

 • doradztwa, szkolenia i nadzoru w zakresie inwestycji hotelowych, gastronomicznych oraz Camping Village;

 • doradztwa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i ppoż.;

 • pozyskiwania dotacji unijnych i środków inwestycyjnych;

 • zarządzania, rozliczania, obsługi i auditowania projektów;

 • doradztwa w zakresie bieżącej działalności operacyjnej;

 • doradztwa i szkolenia w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych,

 • przygotowania organizacji do uzyskania certyfikacji w zakresie jakości;

a także organizowania szkoleń otwartych i zamkniętych zawodowych i specjalistycznych dla pracowników przedsiębiorstw gastronomicznych i usług noclegowych.

Naszym Kontrahentom pragniemy zapewnić kompleksową jakość usługi, oparte na połączeniu
i umiejętnym wykorzystaniu wielodyscyplinarnego wykształcenia z praktyczną i teoretyczną wiedzą dotyczącą zarządzania.

Usługi świadczone przez naszych konsultantów odpowiadają potrzebom Kontrahenta i są dostosowane do specyfiki jego działalności.

Nasz cel realizujemy poprzez:

 • stałą orientację na efektywność i jakość świadczonych usług

 • fachową i rzetelną obsługę oraz indywidualne podejście do każdego zlecenia,

 • spełnienie wymagań prawnych i regulacyjnych,

 • określenie i nadzór nad ryzykami i szansami dla realizowanych procesów,

 • uwzględnianie kontekstu firmy przy planowaniu działań operacyjnych,

 • podnoszenie kwalifikacji, umiejętności i fachowości pracowników firmy oraz rozwijanie w nich poczucia odpowiedzialności za jakość świadczonych usług,

 • ciągłe umacnianie pozycji na rynku, zwiększenie wyniku finansowego,

 • doskonalenie wszystkich procesów oraz skuteczności Systemu Zarządzania Jakością.

Gwarancją osiągnięcia założonych celów jest świadomość Wspólników Przedsiębiorstwa Dobry Konsulting Sp. z o.o. oraz zarządu i pracowników firmy o konieczności stałego doskonalenia skuteczności wszystkich procesów ukierunkowanych na uzyskanie satysfakcji naszych klientów, wynikającej z zaspokojenia ich potrzeb oraz spełniania wymagań w poparciu o normy PN – EN ISO 9001:2015 oraz TQM.

Tak postawioną Politykę Jakości będziemy realizować wspólnie z pracownikami, dbając o jej aktualność.