Zarządzanie sukcesyjne w przedsiębiorstwie MŚP

Zarządzanie sukcesyjne to kluczowy element strategii biznesowej każdej firmy. Chociaż może wydawać się, że planowanie sukcesji jest zadaniem zarezerwowanym dla dużych korporacji, każda firma powinna mieć jasny plan na wypadek, gdyby jej lider musiał opuścić stanowisko.

Zarządzanie sukcesyjne to proces, w którym firma planuje, jak przejść z jednego managera do następnego. Zwykle dotyczy to sytuacji, w której obecny lider jest bliski emerytury, planuje przejście na inny etap kariery lub, co gorsza, nagle umiera lub odchodzi ze stanowiska z innych powodów.

Jednym z głównych celów zarządzania sukcesyjnego jest zapewnienie ciągłości biznesowej firmy. Bez odpowiedniego planu, zmiana lidera może być dla firmy bardzo trudnym i kosztownym procesem. Zwykle wiąże się z przerwą w działalności, niepewnością wśród pracowników i klientów oraz innymi poważnymi problemami.

Jak sprawnie działa sukcesja mogliśmy w branży przekonać się na przykładzie marki Hoteli Gołębiewski, gdzie było to bardzo dobrze wdrożone i realizowane, nie zatrzymało to firmy nawet na jeden dzień.

Brak wdrożenia planu sukcesyjnego w firmie MŚP w przypadku śmierci właściciela może mieć szereg negatywnych skutków dla firmy, w tym:

 1. Brak stabilizacji: 

Bez wyznaczonego następcy właściciela, firma może stać się niestabilna, ponieważ nie ma kogoś, kto miałby wiedzę, umiejętności oraz uprawnienia potrzebne do jej prowadzenia.

 • Spadek wartości firmy: 

Jeśli nie ma wyznaczonego sukcesora, firma może stać się mniej atrakcyjna dla potencjalnych inwestorów lub kupujących, co może prowadzić do spadku jej wartości rynkowej.

 • Spór o dziedziczenie: 

Bez planu sukcesyjnego, właściciel firmy może zostawić swoją firmę w spadku dla kilku dziedziców, co może prowadzić do sporów o dziedziczenie i rozpadu firmy.

 • Przerwanie działalności: 

W skrajnych przypadkach brak planu sukcesyjnego może prowadzić do przerwania działalności firmy, ponieważ nie ma kogoś, kto przejmie prowadzenie firmy po śmierci właściciela.

 • Zagrożenie dla miejsc pracy: 

Przerwanie działalności firmy może prowadzić do utraty miejsc pracy przez pracowników, co ma negatywny wpływ na ich sytuację finansową i stabilność życiową.

W związku z tym, wdrożenie planu sukcesyjnego jest ważne dla zabezpieczenia przyszłości firmy oraz utrzymania jej stabilności i kontynuacji działalności w przypadku śmierci właściciela.

Każda firma powinna mieć jasny plan sukcesji, który będzie uwzględniał potencjalnych kandydatów na stanowisko lidera oraz sposób ich wyboru. Plan ten powinien być elastyczny i stale aktualizowany, aby uwzględniać zmiany w firmie oraz w otoczeniu biznesowym.

Jednym z elementów zarządzania sukcesyjnego jest rozwijanie umiejętności liderów wewnątrz firmy. Firma powinna identyfikować potencjalnych liderów i inwestować w ich rozwój, tak aby byli gotowi na przejęcie roli lidera, gdy nadejdzie czas. Należy zapewnić im szkolenia i coaching, aby zwiększyć ich zdolności przywódcze oraz umiejętności zarządzania.

Firma powinna również uwzględnić w planie sukcesji sytuacje, w których potencjalni liderzy nie będą gotowi na przejęcie stanowiska. W takim przypadku firma powinna rozważyć zatrudnienie zewnętrznego kandydata lub szkolenie wewnętrznego kandydata.

Innym ważnym elementem zarządzania sukcesyjnego jest komunikacja. Firma powinna jasno i otwarcie komunikować plany sukcesji swoim pracownikom, aby uniknąć niepewności i zwiększyć ich zaangażowanie. Pracownicy powinni wiedzieć, kto jest odpowiedzialny za przejście na nowe stanowisko i kiedy ma to nastąpić.

Podsumowując, zarządzanie sukcesyjne to kluczowy element strategii biznesowej każdej firmy. Bez jasnego planu sukcesji, zmiana lidera może być trudnym procesem, który wiąże się z przerwą w działalności, niepewnością oraz dużymi problemami dla rodziny w przypadku odejścia dotychczasowego właściciela.

Wdrożenie zarządu sukcesyjnego w przedsiębiorstwie obejmuje szereg usług, w tym:

Wstępne zbadanie aktualnej sytuacji firmy w zakresie zarządzania sukcesyjnego. W tym etapie analizuje się m.in. strukturę organizacyjną, procesy zarządzania kadrami, obecne umiejętności kierownictwa i potencjalnych sukcesorów, a także wizję i cele przedsiębiorstwa.

 • Planowanie sukcesji: 

Określenie strategii sukcesyjnej dla przedsiębiorstwa, w tym wybór najlepszego modelu sukcesji, identyfikacja kandydatów na sukcesorów i opracowanie planów rozwoju ich umiejętności oraz kompetencji.

 • Kształtowanie kultury organizacyjnej: 

Wsparcie w budowaniu kultury organizacyjnej, która sprzyja rozwojowi potencjalnych sukcesorów oraz umożliwia sukcesję w sposób harmonijny i efektywny.

 • Szkolenia i mentoring: 

Przygotowanie sukcesorów do przejęcia roli kierowniczej, w tym szkolenia z zakresu zarządzania, przywództwa, negocjacji, a także mentoring prowadzony przez doświadczonych liderów.

 • Planowanie przekazania: 

Pomoc w opracowaniu planu przekazania firmy, który uwzględnia m.in. prawną strukturę sukcesji, harmonogram przejścia, a także kwestie finansowe.

 • Wsparcie w realizacji: 

Wsparcie w realizacji planów sukcesyjnych, w tym w procesie przekazywania władzy i odpowiedzialności od kierownictwa do sukcesorów oraz wprowadzaniu zmian organizacyjnych.

 • Monitoring i ocena: 

Regularne monitorowanie postępów w procesie zarządzania sukcesyjnego oraz dokonywanie oceny skuteczności wdrożonych działań.

Wdrożenie zarządu sukcesyjnego to proces kompleksowy i wymagający specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia. W celu zapewnienia sukcesu procesu sukcesji, przedsiębiorstwa często korzystają z usług specjalistycznych firm konsultingowych lub doradczych, które oferują pełen zakres usług wdrożeniowych.

Wdrożenie planu sukcesyjnego w przedsiębiorstwie MŚP może przynieść wiele korzyści, w tym:

 • Kontynuacja działalności firmy: 

Plan sukcesyjny umożliwia przekazanie prowadzenia firmy w ręce odpowiedniego następcy, co zapewnia kontynuację działalności firmy po odejściu właściciela.

 • Zabezpieczenie przyszłości firmy: 

Plan sukcesyjny umożliwia właścicielowi zaplanowanie przyszłości swojej firmy i jej pracowników oraz wypracowanie najlepszych rozwiązań w zakresie dziedziczenia i sukcesji.

 • Ochrona wartości firmy: 

Plan sukcesyjny może pomóc w zabezpieczeniu wartości firmy i uniknięciu ewentualnych sporów o dziedziczenie.

 • Zwiększenie zaangażowania pracowników: 

Pracownicy, którzy widzą, że firma ma plan sukcesyjny i działa na rzecz jej przyszłości, są bardziej zaangażowani w pracę i mają większe poczucie przynależności do firmy.

 • Ułatwienie sprzedaży firmy: 

Plan sukcesyjny może ułatwić sprzedaż firmy, ponieważ potencjalni kupujący widzą, że firma ma ustalony plan sukcesyjny i jest dobrze przygotowana na zmiany.

 • Redukcja ryzyka: 

Plan sukcesyjny może pomóc w minimalizacji ryzyka, które wynika z braku odpowiedniego planowania i przygotowania firmy na ewentualne zmiany, takie jak odejście właściciela.

Wdrożenie planu sukcesyjnego w przedsiębiorstwie MŚP może przynieść wiele korzyści i pomóc w zabezpieczeniu przyszłości firmy oraz kontynuacji jej działalności po odejściu właściciela.

Szukasz fachowej pomocy w zakresie opracowania i wdrożenia planu sukcesji w Twojej firmie MŚP? Doradcy Dobry Konsulting sp. z o.o. oraz współpracująca z nimi kancelaria adwokacka to doskonałe rozwiązanie dla Ciebie!

Specjaliści z Dobry Konsulting posiadają niezbędne doświadczenie oraz wiedzę, aby pomóc Ci w przygotowaniu i wdrożeniu planu sukcesji, który pozwoli na zachowanie ciągłości działalności Twojego przedsiębiorstwa po odejściu właściciela. Ich podejście jest indywidualne i dopasowane do potrzeb Twojej firmy, a każdy plan sukcesji jest starannie opracowany, aby spełnić oczekiwania kontrahenta.

Współpracująca z Dobrym Konsultingiem kancelaria adwokacka zapewnia wsparcie prawne, co jest niezwykle ważne w procesie tworzenia planu sukcesji. Dzięki temu, masz pewność, że Twój plan sukcesji jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz optymalny dla Twojego biznesu.

Współpraca z Dobrym Konsultingiem to także gwarancja profesjonalizmu, zaangażowania oraz dyskrecji w trakcie całego procesu opracowywania i wdrażania planu sukcesji – każdy kontrakt doradczy zawiera wiążącą klauzulę zachowania poufności współpracy (NDA). To idealne rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy chcą zabezpieczyć przyszłość swojej firmy i mieć pewność, że ich biznes jest dobrze przygotowany na przyszłe zmiany.

Nie czekaj dłużej i skontaktuj się z nami, aby mieć pewność, że Twoja firma  jest odpowiednio zabezpieczona na wypadek nieoczekiwanych sytuacji. Kontakt z ekspertami z Dobry Konsulting jest łatwy i szybki, a oferta dostosowana do Twoich potrzeb i wymagań.