Matryca kompetencji w gastronomii i hotelarstwie

Matryca kompetencji w gastronomii i hotelarstwie.

Współczesna gastronomia to dziedzina, która wymaga od pracowników specjalistycznych umiejętności i wiedzy. Rynek usług gastronomicznych jest bardzo konkurencyjny, a klienci oczekują coraz wyższej jakości obsługi, jedzenia i drinków. W związku z tym, wykształcenie i rozwój umiejętności personelu jest kluczowy dla sukcesu każdej firmy gastronomicznej. Właśnie dlatego stworzenie matrycy kompetencji w gastronomii jest niezbędne dla zwiększenia jakości usług i zwiększenia konkurencyjności branży.

Czym jest matryca kompetencji w gastronomii I hotelarstwie?

Zastosowanie matrycy kompetencji pracowników

Profesjonalne matryce kompetencji pracowników mają wiele zastosowań, począwszy od wspomagania analizy luk pomiędzy wymaganym a faktycznym poziomem wiedzy, poprzez proces śledzenia poziomów kompetencji, aż po ciągły rozwój pracowników. Używanie macierzy jako narzędzia do zarządzania wizualnego jest bardzo powszechne.

Macierz kompetencji może pomóc w szybkiej identyfikacji indywidualnych poziomów umiejętności zarządzania kompetencjami poszczególnych członków zespołu. Matryce umiejętności są również bardzo przydatne do identyfikacji kluczowych kompetencji pracowników w ramach działu. Pomaga to w ocenie pracowników i mierzeniu poziomu rozwoju umiejętności w czasie. Macierz kompetencji pozwala na analizę luki pomiędzy wymaganym a faktycznym poziomem wiedzy. Ułatwia również efektywne zarządzanie możliwościami zespołu.

Matryca kompetencji w gastronomii to narzędzie, które pozwala na zdefiniowanie wymagań wobec pracowników i rozwój ich umiejętności. Składa się z zestawu kompetencji niezbędnych do wykonywania określonych zadań, których efektem jest satysfakcja klienta. Matryca ta powinna uwzględniać takie obszary jak wiedza, umiejętności i postawy.

Jakie korzyści niesie ze sobą stosowanie matrycy kompetencji w gastronomii?

Stosowanie matrycy kompetencji w gastronomii/hotelarstwie przynosi wiele korzyści dla pracowników i pracodawców. 

Oto niektóre z nich:

 • Poprawa jakości usług - dzięki matrycy kompetencji pracownicy są w stanie zrozumieć, czego oczekują od nich goście. Dzięki temu mogą dostosować swoje zachowanie, by jak najlepiej sprostać wymaganiom gości.
 • Zwiększenie konkurencyjności - pracownicy, którzy posiadają odpowiednie umiejętności, wiedzę i postawy, są bardziej wartościowi dla firmy i mogą przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa.
 • Wzrost satysfakcji pracowników - matryca kompetencji pozwala pracownikom na świadome rozwijanie swoich umiejętności i postaw, co z kolei przyczynia się do zwiększenia satysfakcji z pracy.
 • Skuteczne planowanie szkoleń - dzięki matrycy kompetencji menedżerowie mogą łatwiej zidentyfikować obszary, w których pracownicy potrzebują szkoleń i dostosować je do indywidualnych potrzeb pracowników.

Dlaczego warto wprowadzić macierz kompetencji jako narzędzie do zarządzania rozwojem pracowników:

 1. Dzięki matrycy kompetencji możemy ocenić umiejętności naszych pracowników
 2. Odkryj umiejętności członków zespołu w organizacji.
 3. Ta macierz pozwala efektywnie zarządzać nadmiarem lub brakiem pojemności zespołu w Twojej organizacji.
 4. Możemy jasno dobrać plan rozwoju pracownika do rozwoju całego zespołu
 5. Matryca kompetencji ułatwia identyfikację osób do rozwoju w danym zespole i ich kluczowych kompetencji
 6. Matryca kompetencji pozwala na lepsze wykorzystanie posiadanych przez zespół umiejętności w określonych obszarach.

Jedną z głównych strat dla organizacji jest niewykorzystany potencjał ludzki.

Dzięki odpowiedniemu wprowadzeniu wielowarstwowości rozwoju pracowników mamy możliwość lepszego wykorzystania ścieżek rozwoju pracowników.

Poniżej przedstawiamy matrycę kompetencji w gastronomii, która pozwoli Ci zidentyfikować, jakie umiejętności i kompetencje powinny posiadać pracownicy w tej branży:

Kompetencje techniczne

 • W branży gastronomicznej i hotelowej kluczowe są umiejętności techniczne, takie jak umiejętność krojenia mięsa, przygotowywania dań, dekorowania potraw, obsługi sprzętu kuchennego, obsługi gości według standardów, obsługi systemów  itp. Właściciele restauracji i hoteli powinni zapewnić swoim pracownikom odpowiednie szkolenia i kursy, aby rozwijali swoje umiejętności w tym zakresie.

Umiejętności interpersonalne

 • W gastronomii i hotelarstwie kluczowe jest również posiadanie umiejętności interpersonalnych, takich jak umiejętność komunikacji z gośćmi  i innymi pracownikami, umiejętność pracy w zespole, rozwiązywanie konfliktów, empatia itp. Pracownicy z tą umiejętnością są w stanie lepiej zrozumieć potrzeby gości i lepiej odpowiadać na ich oczekiwania.

Kreatywność

 • W gastronomii i hotelarstwie kreatywność jest kluczowa. Restauracje, które oferują unikalne i kreatywne dania oraz ponadprzeciętny serwis przyciągają gości. Pracownicy z dobrze rozwiniętą kreatywnością są w stanie wprowadzać nowe pomysły, tworzyć nowe menu, a także zmieniać wygląd potraw i sposoby ich prezentacji, są również w stanie tworzyć indywidualną i niepowtarzalną atmosferę w obiekcie.

Zaangażowanie i motywacja

 • Właściciele restauracji i hoteli potrzebują pracowników, którzy są zaangażowani i motywowani. Takie osoby zawsze dążą do osiągnięcia lepszych wyników, dbają o swoją pracę i wnoszą pozytywną energię do zespołu. Ważne jest, aby właścicielom udało się stworzyć atmosferę pracy, która motywuje i angażuje pracowników.

Jak zbudować macierz zdolności?

Zacznijmy od samego procesu zarządzania i walidacji kompetencji pracowników oraz możliwości doskonalenia danej umiejętności.


Co zrobić, aby zarządzanie zespołem było łatwiejsze?

 1. Utwórz tabelę z nazwiskami pracowników.
 2. Wypełnij formularz, podając rzeczywiste umiejętności każdego pracownika.
 3. Zaplanuj szkolenia indywidualne lub grupowe dla pracowników, pamiętając, że umiejętności pracowników są dla pracodawców wielkim atutem.
 4. Umów się z pracownikiem i dowiedz się, czy proponowany termin nie koliduje z innymi zajęciami pracownika. Pamiętaj, że pracownik wykonuje określone czynności według określonego harmonogramu pracy, co jest dla niego priorytetem.
 5. Inicjuj szkolenie, szczególnie jest to ważne w rozwoju nowych pracowników przychodzących do organizacji.
 6. Weryfikuj rozwój osób biorących udział w szkoleniach.
 7. Oceń kompetencję.
 8. Aktualizuj plany szkoleń i dokonuj korekt poziomów rozwoju kompetencji przeszkolonych pracowników.

Oceń możliwości i ustal plany rozwojowe. Kryteria rozwoju i oceny kompetencji pracowników są do tego bardzo ważne przy tworzeniu macierzy.

Matryca kompetencji

Podstawowe zasady, którymi należy się kierować w rozwoju personelu:

 • Potwierdzenie kompetencji pracowników powinno odbywać się na podstawie pogłębionej obserwacji, dzięki czemu mamy wpływ na świadomy rozwój kompetencji zespołu. 
 • Poziom kompetencji każdego operatora jest potwierdzony przez przełożonego i odnotowywany w matrycy kompetencji. 
 • Pracownicy nie powinni pracować na samodzielnych stanowiskach, jeśli ich poziom kompetencji jest poniżej wymaganej wartości. 
 • Właściwa identyfikacja kompetencji pracowników jest kluczowa dla samodzielnych stanowisk. 
 • Planowanie rozwoju personelu odbywa się na poziomie zarządu na każdym etapie rozwoju.
 • Przegląd matrycy kompetencji powinien być przeprowadzany co najmniej raz w miesiącu. Na spotkaniu powinni być obecni pracownicy wykonujący dane zadanie, przełożeni oraz osoby odpowiedzialne za prowadzenie szkolenia. Macierz kompetencji spełnia wtedy swoje zadanie w sposób komplementarny i pozwala zarządzać rozwojem kompetencji pracowników. 

Macierz kompetencji, zwana też macierzą umiejętności, pozwala w przejrzysty i intuicyjny sposób zdefiniować kwalifikacje Twoich pracowników.

Możemy wyróżnić 4 etapy rozwoju pracownika. W pewnym sensie macierz zdolności jest podobna do korzystania z cyklu PDCA.

0- Nieprzeszkolony personel - potrzebuje wsparcia i pomocy

1 - Pracownicy rozumieją i przestrzegają standardowych instrukcji pracy oraz zasad BHP. Nie może pracować sam, na przykład przed maszyną.

2 - Jakość pracy pracownika odpowiadająca wymaganiom stanowiska.

3 - Jakość i ilość produktów i procesów, które pracownik spełnia wymagania pracy.

4 - Pracownik ma zdolności trenera: potrafi szkolić innych pracowników, wyróżnia się na tle umiejętności zespołu. Posiada pełną wiedzę i umiejętności w zakresie zasad BHP, instrukcji pracy, przestrzegania jakości.

Matryca umiejętności, dobra praktyka.

Odpowiednio wypełniona macierz kompetencji pozwala dynamicznie reagować na historię i plan treningowy podnoszący kompetencje. Jasno określone zadania w planie zarządzania wydajnością zespołu, ułatwiają osiągnięcie określonej wydajności w z góry określonych ramach czasowych.

Utworzenie tabeli historii rozwoju zdolności ułatwia korzystanie z macierzy zdolności w sposób uzupełniający, rejestrując w arkuszu następujące dane:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Stanowisko
 • Kompetencja
 • Data podniesienia kompetencji lub realizacji szkolenia

Otrzymujemy rejestr zmian w rozwoju danej kompetencji dla każdego pracownika objętego matrycą.

Matryca kompetencji stymuluje rozwój pracowników i zapewnia przestrzeń do zarządzania rozwojem kompetencji zespołu w jasny i przejrzysty sposób.