Camping

Camping village

Zaprojektuj z Nami wyjątkową osadę dla Twoich Gości.

Zajmujemy się pełną obsługą nowych inwestycji w Camping Village opartych zarówno na domkach mobilnych jak i również na bazie domków trwale związanych z gruntem. Tworzymy kompleksowe inwestycje o wysokim standardzie mogącym konkurować nawet z hotelami.

Rynek obiektów opartych na bazie domków wypoczynkowych profesjonalizuje się i przybiera na sile w naszym kraju, stąd zajmujemy się również rewitalizacją już istniejącej bazy wypoczynkowej i podnoszeniem standardów obsługi gości w tych ośrodkach dostosowując je do realiów nowoczesnego rynku Camping Village.

Usługi dla obiektów nowych

Planowanie inwestycji - Camping Village

Projekt planowania inwestycji w ośrodek typy Camping Village oparty jest o działania projektowe, analityczne, doradcze w zakresie zbudowania projektu inwestycji opartego na metodologii S.M.A.R.T. 

Doradztwo inwestycyjne - Camping Village

Jeżeli już zaprojektowałeś ośrodek, a potrzebujesz wsparcia specjalistów pry jego realizacji chętnie wesprzemy inwestycję swoim doświadczeniem i wiedzą w zakresie tworzenia rentownych i nowatorskich projektów inwestycyjnych ośrodków Camping Village.

Analiza finansowa przedsiębiorstwa (Dla Inwestora/Banku/Dotacji UE) - Camping Village

Analiza finansowa, obok analizy techniczno-ekonomicznej, jest jednym z głównych elementów analizy ekonomicznej stanowiącej podstawę do pełnego zdiagnozowania sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa. Wykonywana jest na podstawie danych księgowych zbieranych w konkretnym roku obrotowym, gdzie owe dane zostają porównane, ocenione, a następnie zinterpretowane zgodnie ze standardami analitycznymi oraz wybranymi modelami. Interpretacja analizy powinna wskazywać obecny stan finansowy przedsiębiorstwa, a także szanse i zagrożenia płynące z podejmowanych do tej pory działań biznesowych.

Analiza biznesowa w oparciu o otoczenie - Camping Village

Analiza działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, polega na wykrywaniu struktury zjawisk i procesów występujących w jego działalności, ustalaniu ich wewnętrznych i zewnętrznych powiązań, ustalaniu wielkości i przyczyn odchyleń stanów zaobserwowanych od postulowanych, a także na projektowaniu działań korekcyjnych, zmierzających do ekonomicznie racjonalnego ukształtowania stanu zjawisk i przebiegu procesów.

Uzgodnienie spójności założeń projektu budowlanego - Camping Village

Uzgodnienie spójności założeń projektu budowlanego – opcjonalnie jeśli przewidywana jest rozbudowa lub przebudowa elementów kompleksu.

Biznesplan - Camping Village

Przy planowaniu nowej, zwłaszcza dużej inwestycji w działalność, niejednokrotnie konieczne będzie sporządzenie biznesplanu, służącego do zaprezentowania w sposób szczegółowy całego przedsięwzięcia oraz do oceny danego projektu pod względem jego przyszłej opłacalności przez potencjalnych inwestorów, skłonnych do jego dofinansowania.

Negocjacje - Camping Village

Negocjacje lub renegocjacje kontraktów z dostawcami wraz z określeniem zasad współpracy w formie outsourcingu usług.

Dokumentacja - Camping Village

Opracowanie wymaganych regulaminów, dokumentacji wspomagającej zapewnienie bezpieczeństwa korzystania z obiektu i wskazanie miejsc ich umieszczenia.

Strategia marketingowa przedsiębiorstwa - Camping Village

Dokument będący kluczem do zrozumienia firmy i tego, jak powinna operować w różnych płaszczyznach marketingowych to właśnie strategia marketingowa.  Definiując ten dokument, mówi się o tym, że opisuje on ogólnie przedsiębiorstwo, jego bezpośrednie otoczenie biznesowe, klientów i – niejednokrotnie – plan marketingowy, który pozwoli zrealizować cele strategii marketingowej.

Księga tożsamości marki - Camping Village

Dokument opracowany przy współpracy z zespołem grafików. Zawierał będzie pełną wizualizację marki przygotowana do celów patentowych znaku towarowego. Dzięki opracowaniu będzie można sprofesjonalizować wizerunek przedsiębiorstwa jako silnej marki na rynku.

Usługi dla istniejących obiektów

Rewitalizacja - Camping Village

Jeżeli posiadają Państwo już ośrodek wypoczynkowy, ale nie spełnia on Państwa oczekiwań i chcesz coś w nim zmienić, aby był bardziej nowoczesny i rentowny - to jak najbardziej jesteśmy w stanie przeprowadzić szereg analiz mających na celu wyznaczenie ścieżki inwestycyjnej do celu zrewitalizowania Państwa ośrodka.

Rozbudowa ośrodka - Camping Village

Współpracując z nami mają Państwo możliwość wesprzeć się Naszymi działaniami celem powiększenia ośrodka domków w tym również o nasze sprawdzone już inwestycyjnie rozwiązania.
Przeanalizujemy najbardziej efektywne możliwości rozbudowy i poprzemy je odpowiednimi analizami przygotowanymi dla Państwa do celu realizacji inwestycji.

Audyty finansowe, jakościowe i operacyjne - Camping Village

Nasi audytorzy mogą wykonać dla Państwa usługę kontroli audytorskiej opartej o najwyższe standardy poparte metodyką audytorską zgodną z ISO. 
Kontroli możemy poddać zarówno obszary jakości świadczonych usług, ale również w części operacyjnej i finansowej przedsiębiorstwa.

Konsulting - Camping Village

Usługę konsultingu oferujemy Państwu na każdym etapie działalności. Spotykając się i analizując Państwa potrzeby jesteśmy w stanie opracować indywidualną ofertę opartą o zidentyfikowane potrzeby w Państwa przedsiębiorstwie.  Kompleksowość oferty doradczej będzie dla Państwa dużym atutem we współpracy z Nami.