Wdrożenie – kompleksowy system zarządzania jakością w przedsiębiorstwie

W dobie trudnego rynku i coraz częstszej walki ceną o klienta wielu przedsiębiorców decyduje się na dołączanie do gry konkurencji, rywalizując niestety ceną co nigdy na dobre nie wyszło żadnej firmie. W takich sytuacjach warto nie poddawać się agresywnym wojnom cenowym odcinając się od takich działań poprzez wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie i rozpoczęcia rywalizacji poprzez pryzmat jakości, a nie ceny.

Jakość to doskonałość, której nie da się osiągnąć, lecz do której trzeba uporczywie zdążać.

Lao Tsu

Dla przedsiębiorców, którzy zdecydują się na zmianę podejścia do zarządzania przedsiębiorstwem stworzyliśmy ofertę usługi, która pozwoli na rywalizację jakością przy zachowaniu zadowalającej marży ze sprzedaży produktów i usług.

Wdrożenie ma na celu opracowanie w przedsiębiorstwie kompleksowych rozwiązań pozwalających na podnoszenie jakości w każdym segmencie w przedsiębiorstwie. Jest to ciągła praca nad doskonaleniem procesów, ale wymiernie efektywna.

Do kogo kierujemy ofertę?
Ofertę chcemy skierować do przedsiębiorstw z sektora MŚP, który w rywalizacji biznesowej jest na zdecydowanie trudniejszej pozycji rynkowej, stąd wdrożenie systemu jakości pozwoli na rywalizację z dużymi graczami na rynku, którzy rywalizują poprzez wdrażanie niskich cen, a tym samym stawiają na ilość, a nie jakość.

Zakres prac przeprowadzanych w ramach współpracy:

Kontrole audytorskie

Przed rozpoczęciem procesu wdrażania systemu zarządzania jakością odbędzie się pełny audyt operacyjny wszystkich procesów występujących w przedsiębiorstwie. Na bazie uzyskanego raportu z kontroli opracowany zostanie plan prac i harmonogram wdrożeń w przedsiębiorstwie celem wdrożenia systemu zarządzania jakością.

Procedury

Każdy występujący proces zostanie zoptymalizowany do celu uzyskania wysokiej jakości świadczonych usług przez przedsiębiorstwo oraz wdrożone zostaną odpowiednie procedury.

Szkolenie

Zarówno kadra jak i personel na bieżąco będą szkoleni ze stosowania systemu zarządzania jakością w codziennej pracy przedsiębiorstwa.

Doskonalenie

Po każdym wdrożeniu i stosowaniu już przez przedsiębiorstwo wypracowanych zasad w przedsiębiorstwie odbywać się będą kontrole celem dalszego doskonalenia procesów w firmie.

Oferta współpracy:

Dla przedsiębiorstw, które posiadają więcej niż jeden obiekt w portfolio, wysokość subskrypcji kalkulowania jest indywidulanie, w zależności od ilości obiektów i zaplanowanych harmonogramów.

Oferta comiesięcznej subskrypcji nie uwzględnia kosztów logistycznych, które naliczane będą w momencie ich powstania w trakcie wykonywania umowy, poniżej prezentujemy zasady naliczania kosztów logistycznych:

  • Koszty dojazdu do miejsca inwestycji – 1 zł. netto / kilometr
  • Koszty noclegu według cennika lokalnych obiektów hotelowych klasy ekonomicznej/budżetowej