Realizacje

Wszelkie działania kontraktowe objęte są obligatoryjną klauzulą zachowania poufności NDA. Gwarantujemy pełną tajemnicę kontraktów współpracy w zakresie wsparcia doradczego, projektowego, audytorskiego. Nigdy i nigdzie nie publikujemy materiałów mogących wskazać podmioty, z którymi współpracujemy w tym zakresie. Gwarantujemy tajemnicę kontraktu i danych, do których w ramach kontraktów uzyskujemy dostępy.

Szanujemy kontrahentów i ich prywatność, nie czujemy potrzeby chwalenia się i lansowania na informacjach dotyczących współpracy z obiektami.

Realizacje udostępniamy tylko i wyłącznie w zakresie realizacji działań szkoleniowych w obiektach dostępne na stronie www.4gastro.eu w zakładce “Realizacje szkoleniowe”.