Spółka w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych – STOR

RIS - STOR

Z dniem 24 czerwca 2022 spółka uzyskała wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych – STOR.

Szkolenia dla hoteli, restauracji, camping village.  Zarówno dla inwestorów,  kadry zarządzającej, ale również personelu branży HoReCa.

Spółka uzyskała numer w rejestrze RIS – 2.24/00244/2022

Spółka będzie wykonywać szkolenia pod marką:

Przykładowe tematy szkoleń:

 • Budżetowanie i planowanie inwestycji 
 • Inwestycja w gastronomię – warsztat inwestorski 
 • Kelner – Barman – Barista – Sommelier 
 • Komunikacja w organizacji 
 • Controlling finansowy i operacyjny w gastronomii 
 • Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie MŚP 
 • Kucharz – różne specjalizacje 
 • Manager gastronomii 
 • Ochrona danych osobowych – wymagania ustawowe dla pełnomocnika ds. rodo i organizacji z uwzględnieniem wymagań ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego /rodo/ 
 • Organizacja czasu pracy menedżera – planowanie, delegowanie i kontrola realizacji zadań 
 • Prawo konsumenta i reklamacje w branży usługowej 
 • Prowadzenie gastronomii – kurs dla inwestorów 
 • Recepcjonista – Kierownik recepcji – Housekeeping
 • Rezydent camping village
 • Sprzedaż w gastronomii i hotelarstwie
 • Sukcesja firmy – jak ułatwić następcom kontynuowanie działalności
 • Warsztaty zarządcze/ strategiczne dla kadry zarządzającej w miko, małych i średnich przedsiębiorstwach – zarządzanie procesami, matryce kompetencji, rozwiązywanie problemów, monitoring rezultatów 
 • Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie hotelowym i gastronomicznym zgodnie z normą ISO 9001:2015 
 • Zarządzanie wynikiem hotelu
 • Zarządzanie wynikiem restauracji
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi