Plan naprawczy w przedsiębiorstwie gastronomicznym

Plan naprawczy w przedsiębiorstwie gastronomicznym.

Jaki jest cel przeprowadzenia planu naprawczego?

Celem jest reorganizacja przedsiębiorstwa, aby zapobiec konieczności ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa w perspektywie czasu. Działania są dostosowane do specyfiki funkcjonowania branży gastronomicznej na podstawie doświadczenia doradców.

Kiedy zachodzi potrzeba przeprowadzenia wdrożenia planu naprawczego?

Sytuacji, które wpływają na konieczność przeprowadzenia w przedsiębiorstwie wdrożenia planu naprawczego jest kilka, a najczęściej występującymi będą:

 • zmiany gospodarcze
 • kryzysy gospodarcze
 • niestabilność przepisów prawnych prowadzenia działalności
 • epidemie

Przedsiębiorstwo, którego może dotyczyć plan naprawczy nie zawsze musi być w bardzo złej sytuacji finansowej.

Kto przeprowadza usługę planu naprawczego?

 • Audytorzy z uprawnieniami do przeprowadzania kontroli audytorskich w zakresie operacyjnym i finansowym przedsiębiorstwa - posiadający uprawnienia zgodne z normą ISO 9001
 • Doradcy gastronomiczni z doświadczeniem w prowadzeniu działalności gastronomicznej
 • Kancelaria Adwokacka współpracująca z nami w zakresie wsparcia prawnego przedsiębiorstw

Jak wygląda przeprowadzenie usługi planu naprawczego w przedsiębiorstwie?

Usługa podzielona jest na trzy zależne od siebie etapy działań audytorów, doradców branżowych i adwokatów współpracującej z nami kancelarii.

I Etap

 • Kontrola audytorska działalności operacyjnej i finansowej przedsiębiorstwa

Szczegółowy audyt funkcjonowania przedsiębiorstwa, struktury organizacyjnej, otoczenia przedsiębiorstwa, metodyki zarządzania zasobami ludzkimi, zakresu usług/produktów świadczonych przez przedsiębiorcę, a także trzyletniej historii finansowej firmy.

 • Sporządzenie raportu z przeprowadzonej kontroli audytorskiej

II Etap

 • Opracowanie planu naprawczego według przyjętej strategii

Na bazie wyników kontroli audytorskiej doradcy opracują najbardziej optymalną strategię planu naprawczego w przedsiębiorstwie, aby wdrożenie było optymalne i bezpieczne dla przedsiębiorstwa.

III Etap

 • Wdrożenie strategii planu naprawczego

Ostatni etap planu naprawczego zawiera działania wdrożenia opracowanego planu naprawczego zgodnie z przyjętą  strategią, zaakceptowaną przez inwestora. Ostateczny wynik wdrożenia zależny jest od wyników kondycji przedsiębiorstwa i zaplanowanej strategii. Może on mieć różny charakter i ostateczne wdrożenie może przyjąć kierunek:

 • zawężenia zakresu usług/produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo
 • odchudzenia majątku przedsiębiorstwa, który jest zbędny i przynosi niepotrzebne koszty
 • wycofania przedsiębiorstwa z rynku w sposób ograniczający koszty do maksymalnych możliwych
 • ostatni kierunek, czyli okrajanie - zawiera po części z każdego powyższych działań naprawczych, jest dostosowany do sytuacji i możliwości przedsiębiorstwa.

Ile kosztuje usługa planu naprawczego?

Koszt takiej usługi ustalany jest indywidualnie dla każdego przedsiębiorstwa, brane są pod uwagę w procesie wyceny usługi zmienne takie jak:

 • Wielkość przedsiębiorstwa
 • Forma prawna przedsiębiorstwa
 • Sytuacja przedsiębiorstwa

Zdajemy sobie sprawę, iż przedsiębiorca zgłaszający się do nas z tym problemem może być w ciężkiej sytuacji, stąd opracowujemy elastyczne formy współpracy dopasowane do firmy. Zapewniamy pełną dyskrecję przedsiębiorcy. Umowa współpracy zawiera klauzulę zachowania poufności (NDA), przez wszystkich doradców pracujących nad wykonaniem usługi.

Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą w tym zakresie, zapraszamy do kontaktu z nami.