Menedżer Gastronomii zwinne i efektywne zarządzanie lokalem gastronomicznym

Cel: 

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy, umiejętności i narzędzi niezbędnych do efektywnego zarządzania lokalem gastronomicznym w dynamicznym środowisku. Uczestnicy będą w stanie zrozumieć i wdrażać zasady zwinności, które pozwalają na szybkie dostosowanie się do zmian rynkowych i wymagań klientów, co przyczynia się do osiągnięcia sukcesu biznesowego.

Metodyka nauczania:

 • Prezentacje teoretyczne: Szkolenie rozpocznie się od omówienia podstaw zarządzania w branży gastronomicznej, w tym zasad organizacji pracy, zarządzania zasobami ludzkimi, kontroli kosztów i jakości usług;
 • Studia przypadków: Prezentacja praktycznych przykładów związanych z zarządzaniem lokalami gastronomicznymi, które pozwolą uczestnikom lepiej zrozumieć realia pracy w tej branży oraz wyzwania, z jakimi się spotykają;
 • Warsztaty i symulacje: Organizacja symulacji sytuacji, w których uczestnicy będą musieli podejmować decyzje zarządcze;
 • Panel dyskusyjny: dyskusje moderowane doświadczonych menedżerów gastronomii, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami, wyzwaniami i sukcesami;
 • Ćwiczenia praktyczne: Praktyczne zajęcia, które pozwolą uczestnikom rozwijać umiejętności interpersonalne, negocjacyjne, komunikacyjne i umiejętność rozwiązywania problemów;

Efekty po szkoleniu:

 • Zrozumienie zasad zwinności i ich znaczenia dla zarządzania lokalem gastronomicznym;
 • Umiejętność analizy i identyfikacji kluczowych obszarów do optymalizacji w lokalu gastronomicznym;
 • Zwiększenie kompetencji w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, co przyczyni się do zmotywowania personelu i poprawy jakości obsługi klientów;
 • Zdobycie umiejętności podejmowania trafnych decyzji w dynamicznym i wymagającym środowisku gastronomicznym;
 • Zrozumienie kluczowych wskaźników wydajności dla branży gastronomicznej i umiejętność ich skutecznego monitorowania;
 • Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych w relacjach z klientami, pracownikami i dostawcami;
 • Skuteczne planowanie działań marketingowych i promocyjnych w celu przyciągnięcia nowych klientów oraz zwiększenia lojalności klientów;
 • Poprawa umiejętności rozwiązywania problemów i podejmowania szybkich, trafnych decyzji w trudnych sytuacjach;
 • Wypracowanie strategii na rozwijanie i utrzymywanie konkurencyjnej pozycji na rynku gastronomicznym.

Podsumowując, szkolenie ma na celu wyposażenie uczestników w kompetencje niezbędne do sprawnego i zwinnego zarządzania lokalem gastronomicznym, co przyczyni się do poprawy wyników operacyjnych i osiągnięcia sukcesu w tej konkurencyjnej branży.

Prowadzący szkolenie

SEBASTIAN HIKAŁA-DOBRZAŃSKI
SEBASTIAN HIKAŁA-DOBRZAŃSKIPREZES ZARZĄDU DOBRY KONSULTING SP. Z O.O.biuro@dobrykonsulting.pl
Absolwent kierunku Zarządzania na Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Z branża hotelową i gastronomiczną związany od 1999 roku. Propagator efektywnego i wysokojakościowego zarządzania przedsiębiorstwami. W swoim dorobku w karierze ma otwarcia oryginalnych konceptów gastronomicznych i hoteli, wdrożenie z sukcesem planów naprawczych w kilku przedsiębiorstwach gastronomicznych, w których przeprowadzono postępowanie sanacyjne.

Program ramowy szkolenia

Moduł I - Lean Management i Agile, jak skutecznie zaimplementować efektywne metody zarządzania w Twoim lokalu wpływające na optymalizację procesów operacyjnych firmy

 • Czym jest Agile i Lean Management
 • Główne założenia metod
 • Na efektywność jakich procesów wpłynie implementacja metod w gastronomii
 • Dokumentacja i procedury
 • Wdrożenia pracowników
 • Doskonalenie procesów zgodnie z metodyką
 • Sposoby mierzenia efektywności procesów
 • Korzyści z wdrożenia metod w procesie zarządzania firmą

Moduł II - Marketing i sprzedaż - efektywne metody promocji i sprzedaży

 • Marketing - tradycyjne metody promocji lokali
 • Komunikacja marki
 • Wizytówka w Google
 • Rodzaje social mediów i ich specyfikacja
 • Promocja dla różnego typu lokali gastronomicznych
 • Influencer marketing
 • Real – time marketing
 • Marka pracodawcy - budowanie wizerunku
 • Kontrola rynku
 • RODO i kwestie prawne
 • Darmowe narzędzia do projektowania komunikatów wizualnych
 • Menedżer reklam Facebooka
 • Projektowanie kampanii Google Ads

Moduł III - Finanse lokalu - planowanie budżetu, realizacja, kontrola, raportowanie

 • Podział kosztów w lokalu gastronomicznym
 • Omówienie kosztów restauracji z podziałem na rodzaje
 • Kalkulacja kosztów – Food Cost & Beverage Cost
 • Procentowy koszt surowca – ćwiczenia praktyczne
 • Podstawy tworzenia receptur
 • Straty jak identyfikować i zapobiegać
 • Czynniki zaburzające rzeczywisty koszt surowca
 • Marża, narzut
 • Inwentaryzacja jako narzędzie zapobiegania stratom, nadużyciom i kradzieżom
 • Kontrola kosztów
 • Negocjacje i umowy z dostawcami - sposoby na dodatkowe przychody
 • P&L – rentowność restauracji
 • Proces sprzedażowy imprez okolicznościowych
 • Sporządzanie ofert, a wymagania gości
 • Przygotowanie umowy na imprezę okolicznościową
 • Agenda i scenariusz jako narzędzie dobrej organizacji imprezy okolicznościowej
 • Niezbędne dokumenty w organizacji imprezy okolicznościowej
 • Rozliczanie imprez okolicznościowych

Moduł IV - System motywacji zespołów - postaw na progresywny rozwój przedsiębiorstwa

 • Wprowadzenie do podstaw wdrożenia autorskiego systemu motywacyjnego
 • Główne założenia systemu motywacji zespołu
 • Wymagania prawne oraz procedury
 • Obszary poprawy efektywności wdrożenia
 • Obszary poprawy rentowności przedsiębiorstwa
 • Korzyści krótko i długofalowe z wdrożenia systemu
 • Wzory do obliczeń, system rozliczania, kwestie podatkowe

Moduł V - Prawo i obowiązki pracodawcy w praktyce gastronomii

 • Podstawowe zagadnienia z zakresu prawa pracy
 • Rodzaje umów cywilnoprawnych i ich zastosowanie w gastronomii
 • Zezwolenie na sprzedaż alkoholu – koncesje
 • Lista niezbędnych dokumentów podczas kontroli sanepidu oraz IJHARS
 • Prawidłowy sposób sporządzania listy alergenów
 • Nieobecność właściciela, a kontrola sanitarna
 • Wszczęcie postępowania administracyjnego
 • Lokal gastronomiczny, a świadczenie usług cateringowych
 • Praktyczne zarządzanie i prowadzenie dokumentacji GHP/GMP/HACCP

Termin, czas trwania i miejsce szkolenia:

 • Od 08.01.0224 do 12.01.2024
 • 40 godzin szkoleniowych (5 dni)
 • Łódź - dokładny adres sali szkoleniowej uczestnicy otrzymają w agendzie wraz z informacjami dojazdu oraz ewentualnej specjalnej oferty noclegów

Prosimy o przemyślany i zdecydowany zakup

Warunki uczestnictwa:

 • Zakup usługi szkoleniowej i opłacenie wystawionej Faktury VAT
 • Wpłacona kwota w przypadku rezygnacji z usługi nie podlega zwrotom - wydawany jest Voucher kwotowy na okaziciela, który można wykorzystać na inne usługi lub odsprzedać innej osobie/firmie
 • Ceny zawierają 23% stawkę VAT - podane poniżej ceny są cenami brutto

Pojedyncze uczestnictwo

Dla jednej osoby
PLN3690/ uczestnika
Udział w szkoleniu
Catering
Materiały szkoleniowe
Certyfikat PL i EN

Uczestnictwo grupowe

Dla trzech osób
PLN9000/ trzech uczestników
Udział w szkoleniu
Catering
Materiały szkoleniowe
Certyfikat PL i EN