Kapitał ludzki-jako element wartości przedsiębiorstwa.

Kapitał ludzki w czasach wchodzenia Polski do Unii Europejskiej był najważniejszym działaniem pro przedsiębiorczym w pierwszych programach dotacyjnych. Zyskiwały na tym najwięcej firmy z sektora MMŚP, profesjonalizując i kształcąc nowe kadry do ich biznesu. Co się stało, że z czasem ten jakże istotny kierunek stracił na aktualności?

Kapitał ludzki

Kryzys gospodarczy, z jakim firmy mierzą się od 2020 roku pokazał przedsiębiorcom, że właśnie ten kapitał jest istotny w funkcjonowaniu i rozwoju ich przedsiębiorstw. Niedoceniany i zapomniany po okresie przemian “powrócił do łask”?

Przedsiębiorcy w okresie wychodzenia z kryzysu gospodarczego powinni usiąść i przeanalizować posiadane zasoby ludzkie, zbadać ich kompetencje i poszukać w nich talentów, które mogą zastosować w swoich przedsiębiorstwach celem zdecydowanej poprawy ich sytuacji ekonomicznej.

Bardzo często okazuje się, że nie zauważamy talentów ludzi, których zatrudniamy w firmie. Nie dajemy im możliwości do rozwoju i realizacji, co skutkuje tym, że często tacy pracownicy po czasie od firmy odchodzą, gdyż nie widzą pola i możliwości do samorozwoju i wpływania na procesy zarządcze w firmie tak, aby przyniosły one wymierne korzyści dla ogółu zespołu i przedsiębiorstwa.

Sprawdź poprzez integrację z zespołami, jakie talenty posiada Twój zespół. Stwórz możliwość zgłaszania pomysłów na rozwój firmy przez pracowników, analizuj pomysły i te najciekawsze w ocenie Twojego zespołu wdrażaj, autorów nagradzaj. Pobudzaj kreatywność w Twoich zespołach pracowników, dostarcz im narzędzia do planowania i rozwoju siebie i Twojej firmy.

Podczas wielu szkoleń, jakie realizowałem dla hoteli i restauracji jako osoba z zewnątrz organizacji udawało mi się wielokrotnie dostrzegać takie osoby w Waszych zespołach. Potrzebowały one tylko możliwości działania i odpowiedniej motywacji do opracowania kreatywnych rozwiązań dla firmy-potrzebowały mentora wewnątrz organizacji.

Jednocześnie zawsze podczas szkoleń podkreślałem zespołom, że ich pracodawcą nie jest właściciel firmy, lecz klient/gość. To jedyny pracodawca, który w firmie może zwolnić wszystkich, łącznie z Prezesem czy Właścicielem.


To nie “zły pracodawca” nie chce dać podwyżki, to poprzez swoje działania pracownicy nie chcą jej otrzymać od swojego szefa, jakim jest gość/klient. Buduj wśród Twojego zespołu świadomość, że ich wynagrodzenie nie zależy od Ciebie, lecz od ich szefa gościa/klienta. Jeżeli nie będą doskonalić pod względem jakości swojej pracy i dbać o niego-to ich szef (gość/klient) ich zwolni, a nie Ty jako właściciel firmy. Wspomnieć tutaj należy również o tych złych przykładach właścicieli firm. Zdarzają się również tacy, którzy w kryzysie odmawiali podnoszenia wynagrodzeń pracownikom tłumacząc to złą sytuacją firmy, a chwilę później w mediach społecznościowych pokazywali zdjęcia nowo zakupionego samochodu lub wycieczki zagranicznej. Tak, są i tacy właściciele firm.

Jak rozwijać talenty?

Jednym z takich sposobów jest inwestowanie w szkolenia dla pracownika. Opracuj każdemu z zatrudnionych indywidualny plan rozwoju oparty o plan szkoleń rozwojowych w dziedzinie, której czują się mocni i posiadają talent. Poza kwestią lepszej motywacji dojdzie tutaj zwrot z inwestycji firmy w polepszenie sytuacji ekonomicznej poprzez wdrażanie rozwiązań i wiedzy zdobytej na salach szkoleniowych.

Masz możliwość również dofinansowania pracownikom studiów lub studiów podyplomowych, skorzystaj z tych opcji inwestycji w kapitał ludzki. Zaowocują w Twojej firmie i przyniosą zwrot z inwestycji w przyszłości.

Dodatkowo przede wszystkim analizuj, badaj, planuj rozwój zespołu na podstawie strategii Twojego przedsiębiorstwa. Korzystaj z doradców zawodowych, jeżeli nie wiesz jak takie działania przeprowadzić w przedsiębiorstwie.